Πελατολόγιο Μετρητικών Μηχανών Συντεταγμένων – CMM

H QControl για πάνω από 20 χρόνια είναι η πρώτη σε πωλήσεις  στην Ελλάδα, με σχεδόν 100 Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων (CMM) εγκατεστημένες. Ταυτόχρονα η εταιρεία HEXAGON που αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά σε Ελλάδα & Κύπρο, είναι επίσης στην 1η θέση παγκόσμια σε εγκατεστημένες CMM.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τραχύτητα

Ως «ποιότητα» επιφανείας, εννοείται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το επιφανειακό στρώμα του υλικού σύμφωνα με τα αποδεκτά για την παραγωγή, γεωμετρικά χαρακτηριστικά καθώς και τις φυσικοχημικές και μηχανικές του ιδιότητες. Όσων αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μιας επιφάνειας, το βασικότερο κριτήριο είναι η τραχύτητά της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφαρμογή για την Αναγνώριση της Αιτίας μιας Βλάβης – FASIT

Έλεγχος των δονήσεων έως σήμερα

Για τον έλεγχο των δονήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας βιομηχανίας εφαρμόζεται ευρέως η ίδια η μεθοδολογία:
– Αρχικά μετριούνται οι μέσες και οι μέγιστες τιμές της ταχύτητας (mm/sec) και της επιτάχυνσης (g) των δονήσεων.
– Αν οι τιμές υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, αναλύεται η μορφή των δονήσεων με τη χρήση γραφημάτων όπως κυματομορφών χρόνου, μετασχηματισμού  Φουριέ (φάσμα) κλπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οφέλη από την Ανάλυση των Δονήσεων – ADASH A4900 VibrioM 

Η απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και η αποφυγή των βλαβών-ζημιών του εξοπλισμού είναι η βασική μέριμνα του τμήματος συντήρησης μιας βιομηχανίας.
Για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης εφαρμόζονται τέσσερις μεθοδολογίες :
η Αντιδραστική, η Προληπτική, η Προγνωστική και η Ακριβείας.
Κάθε μεθοδολογία απαιτεί και τον ανάλογο εξοπλισμό μέτρησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων Τύπου Φορητού Αρθρωτού Βραχίονα

Σήμερα η ανάγκη για μετρήσεις ακόμα μεγαλύτερης ακριβείας και αξιοπιστίας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σίγουρα οι πιο παλιοί θα συμφωνήσουν ότι, όλο και πιο πολύ, οι απαιτήσεις για ακρίβεια μετρήσεων μεγαλώνουν και οι ανοχές μικραίνουν. Τον κανόνα αυτόν ακολουθεί πιστά και μια ακόμα κατηγόρια κατασκευών που σχετίζεται με τεμάχια με μεγάλες διαστάσεις ή  με συναρμογές τεμαχίων που τελικά καθιστά το μέγεθός τους μεγάλο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων (CMM)

Λειτουργία, Δυνατότητες και Οφέλη από τη Χρήση τους

Οι Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων (Coordinate Measuring Machines) CMM μέσα από μια πορεία βελτίωσης και συνεχούς εξέλιξης, από την πρώτη τους εμφάνιση εδώ και πάνω από 40 χρόνια, αποτελούν πλέον για τον κλάδο των κατασκευών ένα εργαλείο εξίσου απαραίτητο με τις μηχανές παραγωγής  και τις εργαλειομηχανές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ