Φάρμακα & Καλλυντικά

Ο ποιοτικός έλεγχος και η διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής έχει κυρίαρχη σημασία στην φαρμακοβιομηχανία. Οι βιομηχανίες φαρμάκων & καλλυντικών, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα τελικά προϊόντα είναι συνεπή με τις προδιαγραφές αλλά και ασφαλή και αποτελεσματικά για τους καταναλωτές, ελέγχουν εξονυχιστικά τις πρώτες ύλες, τις διαδικασίες, τον εξοπλισμό παραγωγής και φυσικά τις συνθήκες του χώρου παραγωγής & αποθήκευσης.

Η QControl, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας μιας φαρμακοβιομηχανίες ή βιομηχανίας παραγωγής καλλυντικών διαθέτει πλήθος εξοπλισμού οργάνων και συσκευών όπως αναλυτικοί ζυγοί, θερμόμετρα, πεχάμετρα, φούρνοι, ιξωδόμετρα κ.α

Κατηγορίες προϊόντων
για Φάρμακα & Καλλυντικά

Δημοφιλή προϊόντα

Υπηρεσίες

Αντίστροφος Σχεδιασμός

Reverse Engineering

Διαστασιολογικές Μετρήσεις

Φασματογραφικές Αναλύσεις

Χάραξη Υλικών με Laser

Διακριβώσεις Οργάνων

Έλεγχος σε Εναλλάκτες Θερμότητας

Είπαν για εμάς