Χαρτί & Ύφασμα

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και ο έλεγχος του κόστους παραγωγής παίζουν έναν σημαντικότατο ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τα συστήματα παραγωγής γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκα και ως εκ τούτου καθιστούν τον έλεγχο ποιότητας σε όλη την φάση της παραγωγής ακόμα πιο επιτακτικό. Τα συστήματα ελέγχου ποιότητας στις βιομηχανίες χαρτιού όπως και στις κλωστοϋφαντουργίες έχουν σαν στόχο την εξασφάλιση της ομοιόμορφης ποιότητας του τελικού παραγόμενου προϊόντος.

Οι μηχανές και συσκευές ποιοτικού ελέγχου που προσφέρει η QControl, διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής οι οποίες είναι αποτέλεσμα πολυετής έρευνας & ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι μηχανές ελέγχου αντοχής υλικών, τα χρωματόμετρα, τα υγρασιόμετρα, τα παχύμετρα, τα σκληρόμετρα χάρτου κ.α

Κατηγορίες προϊόντων
για Χαρτί & Ύφασμα

Έντυπο “Υλικών Συσκευασίας & Τροφίμων”

Δημοφιλή προϊόντα

Υπηρεσίες

Αντίστροφος Σχεδιασμός

Reverse Engineering

Διαστασιολογικές Μετρήσεις

Φασματογραφικές Αναλύσεις

Χάραξη Υλικών με Laser

Διακριβώσεις Οργάνων

Έλεγχος σε Εναλλάκτες Θερμότητας