Καλάθι

κλείσιμο

Αντίστροφος Σχεδιασμός

Στην QControl προσφέρουμε υπηρεσίες που καλύπτουν ανάγκες που ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την παροχή, τον έλεγχο και την συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να έχει εφαρμογή  σε μια βιομηχανική μονάδα ο Αντίστροφος Σχεδιασμός.
Ενδεικτικά μερικοί είναι:
• Ανάγκη απόκτησης των δεδομένων CAD της αρχικής σχεδίασης του αντικειμένου
• Σχεδιασμός ενός νέου τεμαχίου με σκοπό να ταιριάξει σε ένα υπάρχον
• Βελτιστοποίηση των επιδόσεων ενός τεμαχίου
• Ενημέρωση /αναβάθμιση των CAD σχεδίων των εργαλείων έτσι ώστε να συνεργασθούν με τις νέες απαιτήσεις της παραγωγής
• Επανασχεδιασμός ενός τεμαχίου χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα
• Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας παραγωγής
Όποιος και να είναι ο λόγος για τον οποίο σας ενδιαφέρει ο Αντίστροφος Σχεδιασμός η QControl μπορεί να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της αξιόπιστα και με ακρίβεια.Δυστυχώς με τα παραδοσιακά όργανα όπως π.χ. παχύμετρα, μικρόμετρα ο αντίστροφος σχεδιασμός ενός τεμαχίου είναι πολύ δύσκολος ή και αδύνατος και φυσικά δυσκολεύει ακόμα περισσότερο όταν οι επιφάνειες του άγνωστου τεμαχίου γίνονται ακόμα πιο σύνθετες.
Η αντίστροφη μηχανολογία που χρησιμοποιεί τρισδιάστατα δεδομένα σάρωσης προερχόμενα από μια CMM είναι ο πιο αξιόπιστος & αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία ενός μοντέλου CAD από ένα φυσικό αντικείμενο, είτε πολύπλοκης είτε ελεύθερης μορφής.
Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες Reverse Engineering με την χρήση Μετρητικών Μηχανών Συντεταγμένων CMM των ακόλουθων τεχνολογιών:
1. Τεχνολογία Laser Σάρωσης (Laser Scanning) με Φορητή Μετρητική μηχανή τύπου Βραχίονα
2. Τεχνολογία αισθητήρα επαφής (Touch Trigger Probing) με Σταθερή Μετρητική Μηχανή τύπου Γέφυρας 

Στην QControl, βάζουμε σαν στόχο την πλέον αξιόπιστη αναπαραγωγή ενός δοκιμίου και με βάση αυτό το σκεπτικό επιλέγουμε και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε.
Αρχικά γίνεται μια εκτενής μελέτη σχετικά με τα ιδιαίτερα στοιχεία του δοκιμίου όπως:

  • Μέγεθος
  • Δομή
  • Λειτουργία
  • Ιδιαιτερότητα της μορφής (ελεύθερη ή/και πρισματική)
  • Απαιτούμενη ακρίβεια

Με βάση τα ανωτέρω, και κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη αποφασίζεται αν για την συγκεκριμένη εφαρμογή αντιγραφής θα χρησιμοποιηθεί  η τεχνολογία Laser Σάρωσης ή η  τεχνολογία Φυσικής Επαφής με το τεμάχιο.

Ι. Τεχνολογία Laser Σάρωσης (Laser Scanning

Από την εφεύρεση του Laser από τους Schawlow και Townes το 1958 η χρήση της τεχνολογίας των  Laser Scanner  για τον αντίστροφο σχεδιασμό, είναι η πλέον σύγχρονη και εξελίσσεται σταθερά.

Η τεχνολογία της 3D Laser σάρωσης είναι μια μη-καταστροφική τεχνολογία που «συλλαμβάνει» ψηφιακά το σχήμα των φυσικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας μια δέσμη φωτός laser. Στην ουσία, με την χρήση του σαρωτή laser που είναι ενσωματωμένος σε έναν βραχίονα (ή σε μια CMM) μια δέσμη laser σαρώνει το τεμάχιο και  έτσι γίνεται καταγραφή της θέσης 750.000 σημείων /δευτερόλεπτο.
Από τα δεδομένα που συλλέγουν οι 3D σαρωτές λέιζερ, από την επιφάνεια του αντικειμένου, δημιουργούν «σύννεφα σημείων» (point of clouds).

Η σάρωση με χρήση 3D laser scanner είναι ιδανική για τη μέτρηση και επιθεώρηση επιφανειών και περίπλοκων γεωμετριών που αλλιώς θα απαιτούσαν τεράστιες ποσότητες δεδομένων για την ακριβή περιγραφή τους και αυτό δεν θα ήταν πρακτικό με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων μέτρησης ή με CMM τύπου αισθητήρα αφής. Η laser σάρωση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ταχύτητα αλλά και από περιορισμένη ακρίβεια.
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η σάρωση με laser έχει ιδιαίτερη εφαρμογή και θεαματικά αποτελέσματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

♦ Επιφάνειές Ελεύθερης μορφής, όπως π.χ. Αγάλματα, Είδη Συσκευασίας, Προφυλακτήρες & Αεροτομές Αυτοκινήτων κ.α.
♦ Επιφάνειες πολύ λεπτές και μαλακές όπως π.χ. κάθισμα καρέκλας, μαλακά πλαστικά τεμάχια, που δεν μετριούνται με επαφή

ΙΙ. Τεχνολογία αισθητήρα επαφής (Touch Trigger Probing) με Σταθερή Μετρητική Μηχανή τύπου Γέφυρας 

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι σταθερές μετρητικές μηχανές συλλέγουν τις συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ σημείων με μεγάλη ακρίβεια αλλά σε αντίθεση με την τεχνολογία Σάρωσης με Laser Scanner ο χρόνος απόκτησης των δεδομένων είναι μεγαλύτερος.
Εκτός από τις διαστάσεις και τα στοιχεία των μετρούμενων γεωμετρικών στοιχείων δίνονται και πληροφορίες που υποδηλώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις όπως γωνίες, αποστάσεις κλπ.

Ανεξάρτητα από το ποια τεχνολογία απόκτησης των συντεταγμένων των σημείων επιλέχθηκε, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταφέρονται σε ένα λογισμικό όπου με την χρήση κατάλληλων μετρητικών αλγορίθμων επεξεργάζονται και συνθέτονται οι γεωμετρικές μορφές.

Τότε ο χρήστης είναι σε θέση πλέον να τα χρησιμοποιήσει τις γεωμετρικές μορφές για:

-Αντίστροφη Σχεδίαση, Αντίστροφη Μηχανολογία:
• Να διαχειριστεί το νέφος σημείων ASCII
• Να δημιουργήσει και να διαχειριστεί επιφάνειες αποτελούμενες από μια σειρά τριγώνων (αρχεία STL)
• Nα δημιουργήσει στερεό μοντέλο για επεξεργασία και ανάπτυξη σε οποιοδήποτε λογισμικό CAD.  (αρχεία IGES, STEP)

-Ποιοτικό Έλεγχο:
• Να αντιπαραβάλει τα μετρούμενα σημεία με το αρχικό CAD αρχείο του τεμαχίου έτσι ώστε να δει τις τυχόν αποκλίσεις που μπορεί να οφείλονται σε κατασκευαστικά λάθη, φθορά ή άλλο λόγο.

Η τρισδιάστατη σάρωση δεν είναι «απλώς πατώ ένα κουμπί» όπως έτσι φαίνεται σε αρκετά video στο Youtube. Το πιο κρίσιμο βήμα στην αντίστροφη μηχανολογική διαδικασία (και δεν φαίνεται στο Youtube) είναι η μοντελοποίηση που εκτελείται από έμπειρους μηχανικούς εφαρμογών.
Συνεπώς, η διαδικασία αντίστροφης μηχανικής είναι μια αρκετά πιο σύνθετη εργασία και εξαρτάται πολύ από την ικανότητα και την τεχνογνωσία των μηχανικών που συλλέγουν αλλά και που επεξεργάζονται τα σημεία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες επιφάνειες. Όσο καλύτεροι οι μηχανικοί, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα.
Είτε πρόκειται για ένα γρήγορο μοντέλο επιφάνειας είτε για ένα πλήρως παραμετρικό αρχείο, η QControl έχει μια λύση που σας ταιριάζει. Οι μηχανικοί μας έχουν εμπειρία με μεγάλη ποικιλία πακέτων CAD και θα σας παραδώσουν αρχεία σε οποιαδήποτε μορφή χρειάζεστε.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να προσφερθούν είτε επιτόπια στον χώρο που βρίσκεται το τεμάχιο προς αντιγραφή είτε με την αποστολή του τεμαχίου στην έδρα της εταιρεία μας.
Στην QControl, με τα 20 χρόνια τεχνικής μας εμπειρίας και με πωλήσεις περίπου που αγγίζουν τις 100 Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων είστε σίγουροι ότι συνεργάζεστε με μερικούς από τους καλύτερους μηχανικούς της Ελλάδας. Η ακρίβεια των Μετρητικών Μηχανών που χρησιμοποιούμε αλλά και η εμπειρία μας  στην τρισδιάστατη σάρωση και μοντελοποίηση εγγυάται τα αποτελέσματα που χρειάζεστε.

Scroll To Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση των cookies από εμάς.