Τρόφιμα & Ποτά

Οι απαιτήσεις ποιότητας για την ασφαλή παραγωγή και διανομή τροφίμων & ποτών καθίστανται καθημερινά όλο και πιο αυστηρές. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες των καταναλωτών τόσο για την ποιότητα των τροφίμων και των ποτών, όσο και για την αισθητική & ανακύκλωση της συσκευασίας, αυξάνονται σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι, μόνο η καθιέρωση και ο τακτικός έλεγχος των προτύπων ποιότητας μιας εταιρείας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (πρώτες ύλες, μεταποίηση, τελικό προϊόν και μεταφορές) μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία της σε αυτήν την ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Με κυρίαρχο στόχο την ασφάλεια των τροφίμων, η QControl διαθέτει ένα πλήθος από λύσεις για τον έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων όπως και της διάθεσης αυτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Ζυγοί, Αυτόματα Συστήματα Ζύγισης (checkweigher) με έλεγχο μεταλλικών σωματιδίων, Καταγραφικά Θερμοκρασίας & Υγρασίας, Πεχάμετρα, Αναλυτές Τροποποιημένης Ατμόσφαιράς, Διαθλασίμετρα, Μικροσκόπια Κ.Α

Κατηγορίες προϊόντων
για Τρόφιμα & Ποτά

Έντυπο “Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων & Ποιοτικού Ελέγχου Συσκευασίας”

Δημοφιλή προϊόντα

Υπηρεσίες

Αντίστροφος Σχεδιασμός

Reverse Engineering

Διαστασιολογικές Μετρήσεις

Φασματογραφικές Αναλύσεις

Χάραξη Υλικών με Laser

Διακριβώσεις Οργάνων

Έλεγχος σε Εναλλάκτες Θερμότητας

Είπαν για εμάς