Ναυτιλία

Για τον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας ο στόχος είναι διττός: Ταχύτητα & Οικονομία.
Η QControl, μέσω μιας μεγάλης γκάμας εξοπλισμού Ποιοτικού Ελέγχου, έχει σαν στόχο να καλύψει με προϊόντα και με υπηρεσίες αμφότερους τους στόχους. Χαρακτηριστικά, μπορούμε να αναφέρουμε την προσφορά Υπηρεσιών Ελέγχου Εναλλακτών Θερμότητας, Φασματογράφους Ανάλυσης Ποσοστού Θείου στα Καύσιμα, Ενδοσκόπια, Ανιχνευτές Αερίων, Σκληρόμετρα, Τραχύμετρα, Μικρόμετρα, Αναλυτές Δονήσεων κ.α.

Κατηγορίες προϊόντων
για Ναυτιλία

Έντυπο “Μέταλλα & Μεταλλικές κατασκευές”

Έντυπο “Μη Καταστροφικών ελέγχων”

Δημοφιλή προϊόντα

Υπηρεσίες

Αντίστροφος Σχεδιασμός

Reverse Engineering

Διαστασιολογικές Μετρήσεις

Φασματογραφικές Αναλύσεις

Χάραξη Υλικών με Laser

Διακριβώσεις Οργάνων

Έλεγχος σε Εναλλάκτες Θερμότητας

Νέες τεχνολογίες
& Case Studies

Έλεγχος Αντοχής Υαλοπινάκων με Χρήση Μηχανής Ελέγχου TESTOMETRIC στην Εταιρεία VAS

Έλεγχος Αντοχής Υαλοπινάκων με Χρήση Μηχανής Ελέγχου TESTOMETRIC στην Εταιρεία VAS

Η εταιρεία VAS “Vasiliou Glass Technologies” δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής υαλοπινάκων από το 1965. Εξάγει σε 20 χώρες και κατέχει πάνω