Τραπεζικοί Λογαριασμοί

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

IBAN: GR 540 172 093 000 509 306 440 9324

Λογαριασμός: 509 306 440 9324

  • ALPHA BANK:

IBAN: GR 200 140 252 025 200 200 200 7077

Λογαριασμός: 252 002 002 007 077

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΙΒΑΝ: GR 35 0110 1370 0000 1372 0335 341

Λογαριασμός: 137/203353-41

  • EUROBANK:

IBAN: GR 830 260 220 000 092 020 068 2463

Λογαριασμός: 0026.0220.92.0200682463

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

 QCONTROL Ε.Π.Ε