Υπηρεσίες& Σεμινάρια

Με στόχο να αυξηθούν κάθετα οι δυνατότητες των πελατών μας στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο του Ελέγχου και της Διασφάλισης Ποιότητας, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια. Το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από:
-Το άρτια έμπειρο, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό
-Την παροχή σύγχρονου και πιστοποιημένου εξοπλισμού

Το GD & T είναι μια συμβολική γλώσσα η οποία βασίζεται στην καθιερωμένη διεθνή τυποποίηση, στους κανονισμούς και στα ισχύοντα πρότυπα, όπως τα ISO 1101:2017, ISO 8015:2011 και το ASME Y14.5:2009.

Αντίστροφος Σχεδιασμός

Reverse Engineering

Στην QControl, βάζουμε σαν στόχο την πλέον αξιόπιστη αναπαραγωγή ενός δοκιμίου και με βάση αυτό το σκεπτικό επιλέγουμε και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε.

Διαστασιολογικές Μετρήσεις

Η Qcontrol σας προσφέρει την δυνατότητα μετρήσεων των τεμαχίων σας με μέγιστη ακρίβεια, σε συνεργασία με απόλυτα έγκυρα και αξιόπιστα εργαστήρια τα οποία διαθέτουν διακριβωμένες Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων της HEXAGON.

Φασματογραφικές Αναλύσεις

Η QControl προσφέρει υπηρεσίες Φασματογραφικών Αναλύσεων για την επιτόπια και μη καταστρεπτική ανάλυση της σύνθεσης των υλικών.

Χάραξη υλικών με Laser

Η χάραξη ενός αντικειμένου με την χρήση Laser είναι η μέθοδος που προσφέρει το πλέον όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα χάραξης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανάγκες ιχνηλασιμότητας, όπως είναι η δημιουργία Barcode και QRcode.

Διακριβώσεις Οργάνων

Ο στόχος της διακρίβωσης/βαθμονόμησης είναι να ελαχιστοποιηθούν οποιεσδήποτε αβεβαιότητες μέτρησης εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των μετρήσεων. Η διακρίβωση ποσοτικοποιεί τα σφάλματα και ελέγχει τις αβεβαιότητες με στόχο να κυμαίνονται σε αποδεκτό επίπεδο.

Έλεγχος σε Εναλλάκτες Θερμότητας

Ο έλεγχος σε εναλλάκτες θερμότητας είναι πλέον, μια εύκολη και γρήγορη διαδιασία χάρη στην νέα επαναστατική μέθοδο “Acoustic Pulse Reflectometry (APR)”.