Επιλογή Σελίδας

Σταθερά Σκληρόμετρα

Σταθερά Σκληρόμετρα

Η μέτρηση της σκληρότητας με σταθερά σκληρόμετρα θεωρείται ως η πιο δημοφιλής & αξιόπιστη  μεθόδος. Η χρήση των σταθερών σκληρομέτρων προσφέρει στον χρήστη αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και ανεπηρέαστα από τον λάθος του ανθρώπινου παράγοντα.
Οι πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της σκληρότητας των μετάλλων κυμαίνονται από φορτία που ξεκινούν από γραμμάρια σε δοκιμές μικρο σκληρότητας μέχρι 3.000 kgf για τη δοκιμή Brinell. Η επιλογή της κατάλληλη μεθόδου σκληρομέτρησης μαζί με το ενδεδειγμένο σκληρόμετρο μπορεί να οδηγήσει στην μέτρηση της σκληρότητας με ακρίβεια.
Υπάρχουν τόσες πολλές μέθοδοι σκληρόμέτρησης αλλά και κλίμακες που απαιτούν την εύρεση του καταλληλότερου σκληρομέτρου για να ικανοποιήσει την κάθε εφαρμογή. Δυστυχώς ΔΕΝ υπάρχει ένα σκληρόμετρο το οποίο να καλύπτει όλες τις πιθανές εφαρμογές.
Για την επιλογή του κατάλληλου ελεγκτή σκληρότητας για την εφαρμογή σας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :
• Επιβαλλόμενο φορτίο
• Κλίμακα σκληρότητας
• Ακρίβεια των αποτελεσμάτων
• Προσαρμοστικότητα του δοκιμαστή σκληρότητας στο σχήμα και στη διάσταση του τεμαχίου
Η Qcontrol προσφέρει μια μεγάλη σειρά από σταθερά σκληρόμετρα του ευρωπαϊκού οίκου INNOVATEST Ολλανδίας σε τιμές ανταγωνιστικές που χαρακτηρίζονται από πλήθος τεχνολογικών καινοτομιών.

Menu
Menu