Επιλογή Σελίδας

Φιλμ & Εύκαμπτη Συσκευασία

Φιλμ & Εύκαμπτη Συσκευασία

Τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας προκύπτουν από συνδυασμούς πλαστικών, χάρτινων ή μεταλλικών φιλμ τα οποία μπορεί να έχουν επικάλυψη διαφόρων επιχρισμάτων και μαζί με κόλλες και μελάνια, μέσω της διαδικασίας μεταποίησης, μετατρέπονται στο φιλμ το οποίο χρησιμοποιείται για να συσκευαστεί το εκάστοτε τελικό προϊόν. Στην εταιρεία μας θα βρείτε τα κατάλληλα όργανα μέτρησης που απαιτούνται για τους ελέγχους που γίνονται σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίς όπως διαπερατότητα, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή λαμιναρίσματος, ανάλυση χρώματος κ.α.

Menu
Menu