Λογισμικό WinTest Analysis

Ολοκληρωμένο και πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό ελέγχου υλικών το οποίο περιλαμβάνει όλα τα διεθνήπρότυπα ISO, ASTM & BS EN.

Κωδικός προϊόντος: 668

*(Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

Κατηγορία:
Περιγραφή

Το λογισμικό WinTest Analysis της Testometric Αγγλίας είναι η καρδιά των μηχανών ελέγχου TESTOMETRIC τo Wintest Analysis επιτρέπει την δημιουργία άπειρων μεθόδων δοκιμών, μέσω των οποίων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργία των μηχανών ελέγχου. Εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου υλικών και υποστηρίζει δοκιμές όπως:

 • Εφελκυσμό
 • Κυκλικό εφελκυσμό
 • Θλίψη
 • Κυκλική Θλίψη
 • Κάμψη
 • Αποκόλληση
 • Αντοχή σε σχίσιμο
 • Κόπωση
 • Διάτμηση

Μερικές από τις λειτουργίες και δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό είναι:

 • Έλεγχος της κίνησης της μηχανής
 • Δημιουργία νέων υπολογισμών βάσει των αποτελεσμάτων ελέγχου
 • Πλήρης βιβλιοθήκη με προκαθορισμένες βιομηχανικές μεθόδους ελέγχου
 • Καθορισμός βέλτιστης καμπύλης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων με αυτή
 • Εξαγωγή των δεδομένων στο Excel, Word & Access
 • Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων ελέγχου
 • Απευθείας σύνδεση με το κέντρο ελέγχου της Testometric για αναβαθμίσεις, τεχνική υποστήριξη