Επιλογή Σελίδας

Φορητότητα

Φορητότητα

Διατίθενται σταθερά ή φορητά συστήματα χάραξης είτε με Laser είτε με ακίδα.
Τα σταθερά συστήματα έχουν την δυνατότητα να εγκατασταθούν σε πάγκο ή ταινιόδορμο.
Τα φορητά συστήματα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία αφού μέσω αυτών είναι εφικτή η χάραξη σε μεγάλα αντικείμενα ή σε εξωτερικούς χώρους.

Menu
Menu