Επιλογή Σελίδας

Τεχνολογία Χάραξης

Τεχνολογία Χάραξης

Τα συστήματα χάραξης με Laser κατηγοριοποιούνται αναλόγως του τρόπου παραγωγής της δέσμης τους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την απόδοσή τους αναλόγως του προς χάραξη υλικού.

Τα Fiber Laser είναι τα καταλληλότερα για μέταλλα αφού παράγουν θερμή δέσμη
Τα YAG Laser για πλαστικά αφού η δέσμη τους χαρακτηρίζεται ψυχρή
Τα Ultraviοlet για διαφανή υλικά

Τα συστήματα χάραξης με ακίδα κατηγοριοποιούνται αναλόγως αν η λειτουργία τους γίνεται με αέρα ή χωρίς.

Menu
Menu