Επιλογή Σελίδας

Μέθοδος Χάραξης

Μέθοδος Χάραξης

Ολοένα και περισσότερες  επενδύσεις γίνονται καθημερινά στον όρο που ονομάζεται ιχνηλασιμότητα.
Οι επενδύσεις αυτές γίνονται με σκοπό:

Την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος
Την εξασφάλιση των προτύπων ποιότητας
Την αποτροπή της παραχάραξης

Με την διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας, σήμερα οι συνηθέστερες τεχνολογίες είναι οι εξής δύο:

Χάραξη με χρήση Laser
Χάραξη με χρήση ακίδας (ηλεκτροπνευματική χάραξη)

Menu
Menu