Επιλογή Σελίδας

Φορητά Σκληρόμετρα Υπερήχων UCI

Φορητά Σκληρόμετρα Υπερήχων UCI

Τα φορητά σκληρόμετρα υπερήχων υπερτερούν έναντι των φορητών σκληρομέτρων αναπήδησης καθώς είναι σε θέση να:
– Σκληρομετρήσουν υλικά με μικρό πάχος
– Σκληρομετρήσουν και να επιθεωρήσουν συγκολλήσεις
– Σκληρομετρήσουν δόντια γραναζιών κ.α.
Η αρχή λειτουργίας των φορητών σκληρομέτρων υπερήχων βασίζεται στις μετρήσεις της συχνότητας των ελεύθερων ταλαντώσεων που κάνει ο διεισδυτής του σκληρομέτρου στην επαφή του με το προς μέτρηση υλικό.
Οι μετρήσεις χαρακτηρίζονται από υψηλή ακρίβεια
Το μειονέκτημα που παρουσιάζουν ορισμένα οικονομικά μοντέλα σκληρομέτρων υπερήχων είναι η ανάγκη βαθμονόμησης τους με την χρήση προτύπων πλακιδίων. Τα πρότυπα πλακίδια θα πρέπει να είναι παρόμοιας σύστασης και σκληρότητας με το προς μέτρηση υλικό. Μόνο τότε η σκληρομέτρηση θα μπορεί να διεξαχθεί με ακρίβεια.

Εμφάνιση όλων των 7 αποτελεσμάτων

Menu
Menu