Επιλογή Σελίδας

Σκληρόμετρα Rockwell

Σκληρόμετρα Rockwell

Τα σκληρόμετρα Rockwell ενδείκνυνται για τη μέτρηση σκληρότητας με τη μέθοδο Rockwell. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί την πιο γνώστη μέθοδο για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ενός υλικού. Τα σκληρόμετρα Rockwell χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της σκληρότητας για σχεδόν όλα τα μέταλλα και για ορισμένα πλαστικά. Η αρχή λειτουργίας των συγκεκριμένων σκληρομέτρων έγκειται στην διείσδυση της μύτης του σκληρομέτρου (διεισδυτής) στο δείγμα προς σκληρομέτρηση. Η μύτη του σκληρομέτρου μπορεί να είναι κωνική ή σφαιρική.
Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου Rockwell είναι η ταχύτητα της δοκιμής και η δυνατότητα εμφάνισής των τιμών σκληρότητας στην οθόνη αμέσως μετά τη διείσδυση του υλικού.

Εμφάνιση όλων των 7 αποτελεσμάτων

Menu
Menu