Φορητότητα

Φορητότητα

Διατίθενται σταθερά ή φορητά συστήματα χάραξης είτε με Laser είτε με ακίδα.

Τα σταθερά συστήματα έχουν την δυνατότητα να εγκατασταθούν σε πάγκο ή ταινιόδορμο.

Τα φορητά συστήματα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία αφού μέσω αυτών είναι εφικτή η χάραξη σε μεγάλα αντικείμενα ή σε εξωτερικούς χώρους.

show blocks helper