Μέθοδος Χάραξης

Μέθοδος Χάραξης

Ολοένα και περισσότερες  επενδύσεις γίνονται καθημερινά στον όρο που ονομάζεται ιχνηλασιμότητα.

Οι επενδύσεις αυτές γίνονται με σκοπό:

  • Την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος
  • Την εξασφάλιση των προτύπων ποιότητας
  • Την αποτροπή της παραχάραξης

Με την διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας, σήμερα οι συνηθέστερες τεχνολογίες είναι οι εξής δύο:

  • Χάραξη με χρήση Laser
  • Χάραξη με χρήση ακίδας (ηλεκτροπνευματική χάραξη)
show blocks helper