Δυναμόκλειδα

Δυναμόκλειδα

Δυναμόκλειδα

Η ικανότητα της δύναμης να περιστρέψει ένα αρχικά ακίνητο σώμα περί τον κάθετο άξονα στο επίπεδο της δύναμης ονομάζεται ροπή (torque). Η διαδικασία αυτή γίνεται με την χρήση δυναμόκλειδων και ροπόκλειδων.

show blocks helper