Επιλογή Σελίδας

Στροβοσκόπια

Στροβοσκόπια

Στροβοσκόπια
Η χρήση του στροβοσκοπίου γίνεται κυρίως για την μέτρηση της συχνότητας ενός αντικειμένου που περιστρέφεται. Τα στροβοσκόπια χρησιμοποιούν τους ηλεκτρικούς παλμούς μεταβαλλόμενης συχνότητας και τον ειδικό προβολέα με λυχνία ευγενούς αερίου ο οποίος αναβοσβήνει στην συχνότητα των παλμών. Όταν η συχνότητα του περιστρεφόμενου αντικειμένου γίνει ίση με την συχνότητα της λυχνίας τότε το αντικείμενο φαίνεται ακίνητο.

Εμφάνιση όλων των 4 αποτελεσμάτων

Menu
Menu