Επιλογή Σελίδας

Θερμοκάμερες FLIR online παρακολούθησης

Θερμοκάμερες FLIR online παρακολούθησης

Οι θερμοκάμερες FLIR για μόνιμη εγκατάσταση είναι ιδανικές για την συνεχή παρακολούθηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, γραμμών παραγωγής (προϊόντων) και ομάδων ανθρώπων σε ελεγχόμενους χώρους.
Οι συγκεκριμένες θερμοκάμερες προσφέρουν απομακρυσμένη θερμογραφική παρακολούθηση, δυνατότητα καταγραφής της θερμογραφικής εικόνας και την ενεργοποίηση συναγερμών – αυτοματισμών.
Οι εφαρμογές των μόνιμα εγκατεστημένων θερμοκαμερών είναι η παρακολούθηση λειτουργκών μονάδων για την αποφυγή απρόοπτων βλαβών, ο ποιοτικός έλεγχος μιας παραγωγής, η έγκαιρη ανίχνευση εστιών φωτιάς, η  ανίχνευση διαρροών και ο εντοπισμός ατόμων με αυξημένες θερμοκρασίες σώματος – πυρετό.

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων

Menu
Menu