Επιλογή Σελίδας

Θερμοκάμερες FLIR

Θερμοκάμερες FLIR

Οι θερμοκάμερες FLIR αποτελούν το απόλυτο εργαλείο για την θερμική επιθεώρηση ηλεκτρικών, μηχανικών & κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μηχανολογικές εφαρμογές: Θερμογραφία κινητήρων, αντλιών, γραναζιών κ.ά..
Κτιριακές εφαρμογές: Έλεγχος μονώσεων, υγρασίας, διαρροών κ.ά.
Ηλεκτρολογικές εφαρμογές: Θερμογραφία ηλεκτρολογικών πινάκων, υποσταθμών κ.ά..
Φωτοβολταικά: Εντοπισμός hot spot

Οι εφαρμογές των θερμοκαμερών είναι πολλές όπως αντίστοιχα και τα οφέλη που προσφέρουν στον χρήστη.
Η θερμογραφία των κτιρίων μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα σχετικά με τις ενεργειακές απώλειες του κτιρίου.

Menu
Menu