Επιλογή Σελίδας

Δυναμόκλειδα-Ροπόμετρα

Δυναμόκλειδα-Ροπόμετρα

Δυναμόκλειδα
Η ικανότητα της δύναμης να περιστρέψει ένα αρχικά ακίνητο σώμα περί τον κάθετο άξονα στο επίπεδο της δύναμης ονομάζεται ροπή (torque). Η διαδικασία αυτή γίνεται με την χρήση δυναμόκλειδων και ροπόκλειδων.

Menu
Menu