Επιλογή Σελίδας

Θερμόμετρα με αισθητήρια

Θερμόμετρα με αισθητήρια

Θερμόμετρα με αισθητήρια
Θερμόμετρα με αισθητήρια τύπου ακίδας ή θερμόμετρα με υποδοχές κατάλληλες για αισθητήρια τύπου Κ, τύπου Τ, τύπου Pt100, Pt1000 κ.ά.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα διαθέσιμα θερμόμετρα και αισθητήρια: 

Θερμόμετρα επαφής κατάλληλα για μεταλλικές επιφάνειες
Θερμόμετρα τροφίμων με ακίδα ή με στρογγυλεμένη άκρη για εμβάπτιση
Θερμόμετρα και αισθητήρια Pt100 για μετρήσεις με υψηλή ακρίβεια
Αισθητήρια Pt1000
Θερμοστοιχεία τύπου Κ
Θερμοστοιχεία τύπου Τ
Θερμοστοιχεία κεφαλής

Menu
Menu