Θερμόμετρα με αισθητήρια

Θερμόμετρα με αισθητήρια

Θερμόμετρα με αισθητήρια

Θερμόμετρα με αισθητήρια τύπου ακίδας ή θερμόμετρα με υποδοχές κατάλληλες για αισθητήρια τύπου Κ, τύπου Τ, τύπου Pt100, Pt1000 κ.ά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα διαθέσιμα θερμόμετρα και αισθητήρια: 

  • Θερμόμετρα επαφής κατάλληλα για μεταλλικές επιφάνειες
  • Θερμόμετρα τροφίμων με ακίδα ή με στρογγυλεμένη άκρη για εμβάπτιση
  • Θερμόμετρα και αισθητήρια Pt100 για μετρήσεις με υψηλή ακρίβεια
  • Αισθητήρια Pt1000
  • Θερμοστοιχεία τύπου Κ
  • Θερμοστοιχεία τύπου Τ
  • Θερμοστοιχεία κεφαλής
show blocks helper