Επιλογή Σελίδας

Θερμόμετρα

Θερμόμετρα

Θερμόμετρα κατάλληλα για αξιόπιστες μετρήσεις και για οποιοδήποτε εφαρμογή.

Ηλεκτρονικά θερμόμετρα laser / υπερύθρων
Θερμόμετρα τύπου Κ
Θερμόμετρα με αισθητήρια θερμοκρασίας Pt100
Αισθητήρια θερμοκρασίας Pt100
Αισθητήρια θερμοκρασίας Pt1000
Θερμοστοιχεία τύπου K
Θερμοστοιχεία τύπου J, T, N 

Menu
Menu