Επιλογή Σελίδας

Ηχόμετρα

Ηχόμετρα

Ηχόμετρα για την μέτρηση της έντασης του ήχου σε οποιοδήποτε περιβάλλον με τα ηχόμετρα της SAUTER.
Ηχόμετρα κλάσης 1 & 2 και ηχοδοσίμετρα για μέτρηση της έκθεσης των εργαζομένων στον ήχο.

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων

Menu
Menu