Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Όργανα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για μετρήσεις όπως:

  • Μέτρηση θερμοκρασίας με θερμόμετρα τύπου Κ, τύπου Τ, τύπου PT100, θερμόμετρα laser, καταγραφικά θερμοκρασίας, μεταδότες θερμοκρασίας κ.ά..
  • Μέτρηση υγρασίας με υγρασιόμετρα, καταγραφικά θερμοκρασίας και υγρασίας, μεταδότες θερμοκρασίας και υγρασίας, υγρασιόμετρα για υλικά όπως χαρτί, δέρμα, υγρασιόμετρα ξύλου, τσιμέντου κ.ά.
  • Μέτρηση πίεσης αέρα με μανόμετρα, μανόμετρα στήλης, μανόμετρα κεκλιμένα, καταγραφικά διαφορικής πίεσης, καταγραφικά και μανόμετρα ατμοσφαιρικής πίεσης
  •  Μέτρηση ταχύτητας και παροχής αέρα με ανεμόμετρα Hotwire, ανεμόμετρα με ανεμοδείκτη
  • Λουξόμετρα, ηχόμετρα κλάσης Ι & ΙΙ
  • Ανιχνευτές αερίων όπως οξυγόνου, αζώτου, υδρόθειου, αερίων καύσης κ.ά.
  • Αναλυτές καυσαερίων για λέβητες και καυστήρες

Θερμοκάμερες κατάλληλες για συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμου, για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, για ελέγχους φωτοβολταικών κ.ά..

 

show blocks helper