Επιλογή Σελίδας

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Περιβαλλοντικές μετρήσεις
Όργανα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για μετρήσεις όπως:

Μέτρηση θερμοκρασίας με θερμόμετρα τύπου Κ, τύπου Τ, τύπου PT100, θερμόμετρα laser, καταγραφικά θερμοκρασίας, μεταδότες θερμοκρασίας κ.ά..
Μέτρηση υγρασίας με υγρασιόμετρα, καταγραφικά θερμοκρασίας και υγρασίας, μεταδότες θερμοκρασίας και υγρασίας, υγρασιόμετρα για υλικά όπως χαρτί, δέρμα, υγρασιόμετρα ξύλου, τσιμέντου κ.ά.
Μέτρηση πίεσης αέρα με μανόμετρα, μανόμετρα στήλης, μανόμετρα κεκλιμένα, καταγραφικά διαφορικής πίεσης, καταγραφικά και μανόμετρα ατμοσφαιρικής πίεσης
 Μέτρηση ταχύτητας και παροχής αέρα με ανεμόμετρα Hotwire, ανεμόμετρα με ανεμοδείκτη
Λουξόμετρα, ηχόμετρα κλάσης Ι & ΙΙ
Ανιχνευτές αερίων όπως οξυγόνου, αζώτου, υδρόθειου, αερίων καύσης κ.ά.
Αναλυτές καυσαερίων για λέβητες και καυστήρες

Θερμοκάμερες κατάλληλες για συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμου, για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, για ελέγχους φωτοβολταικών κ.ά..
 

Menu

210 9416200

Menu