Επιλογή Σελίδας

Εύρεση Επιφανειακών Ρωγμών

Εύρεση Επιφανειακών Ρωγμών

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εφαρμογη των μεθόδων μαγνητικών σωματιδίων (ΜΤ) και διεισδυτικών υγρών (ΡΤ). Κατάλληλες για την εύρεση επιφανειακών ρωγμών σε συγκολλήσεις, χυτά και άλλες μεταλλικές η μή επιφάνειες.

Menu
Menu