Επιλογή Σελίδας

Εύρεση Ατελειών με Υπερήχους

Εύρεση Ατελειών με Υπερήχους

Ο έλεγχος εσωτερικών ασυνεχειών με υπερήχους μπορεί να εντοπίσει εσωτερικά σφάλματα χωρίς να καταστρέφει το υπό εξέταση δοκίμιο. Χρησιμοποιώντας κάθετες ή γωνιακές κεφαλές μπορεί να βρεθεί το ακριβές σημείο του σφάλματος καθώς και οι διαστάσεις αυτού.

Menu
Menu