Επιλογή Σελίδας

Έλεγχος με Δινορεύματα-Eddy Current

Έλεγχος με Δινορεύματα-Eddy Current

Τα Δινορεύματα (ΕΤ) είναι μία από τις βασικές μεθόδους μη καταστρεπτικών δοκιμών. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υλικών για ατέλειες κυρίως κοντά στην επιφάνεια.

Menu
Menu