Επιλογή Σελίδας

Έλεγχος Επικαλύψεων

Έλεγχος Επικαλύψεων

Σε αμέτρητες βιομηχανικές εφαρμογές απαιτείται η εφαρμογή κάποιας επικάλυψης (βαφής, ανοδίωσης, γαλβανισμού, κ.α. ) παίζοντας τον ρόλο μονοτικού στρώματος. Έτσι προκύπτει και η ανάγκη για μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο της επικάληψης αυτής, μη καταστρεπτικά αφού τις περισσότερες φορές η επικάλυψη μετράται στο έτοιμο προιόν.

Menu
Menu