Επιλογή Σελίδας

Πρότυπα Διαστάσεων

Πρότυπα Διαστάσεων

Τα πρότυπα διαστάσεων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του μετρητικού εξοπλισμού (παχύμετρα, μικρόμετρα κλπ.), για την ρύθμιση των οργάνων (κυλινδρόμετρα, μικρόμετρα οπών, μετρητικά ρολόγια), για την ρύθμιση των παραγωγικών μηχανών αλλά και για τον έλεγχο των τελικών προϊόντων (καθετότητες, παραλληλίες, οπές, σπειρώματα κλπ).
Σε συνεργασία με την TESA Ελβετίας και SCHMALKALDEN Γερμανίας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προτύπων με Πρότυπα Πλακίδια, Πρότυπους Δακτύλιους, Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων, Plug gauges, Ring Gauges, Pin Gauges, Γωνίες Καθετότητας κ.α.
Αξίζει να τονίσουμε ότι τα Πρότυπα Πλακίδια που βρίσκονται στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της χώρας μας προέρχονται από την TESA.

Menu
Menu