Επιλογή Σελίδας

Οπτικά Μετρητικά Συστήματα

Οπτικά Μετρητικά Συστήματα

Η οπτική μέτρηση αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ανάγκη να επιθεωρούνται τεμάχια μικρών διαστάσεων ταχύτερα, με πιο ακριβή και επαναλαμβανόμενο τρόπο.
Οι λύσεις που υπάρχουν για αυτές τις μετρήσεις είναι πολλές από τις πλέον εξελιγμένες όπως η σειρά OPTIV της HEXAGON, οι κλασσικοί projectors της LTF Ιταλίαςαλλά και ένα απλό& εύχρηστο μετρητικό USB μικροσκόπιο της DINO LIGHT.

Menu
Menu