Επιλογή Σελίδας

Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων - CMM

Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων - CMM

Cmm μηχανές
Οι σημερινές μηχανολογικές κατασκευές απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και λειτουργικότητα από τις τεχνολογίες μέτρησης. Οι μετρήσεις με συμβατικά όργανα μέτρησης π.χ παχύμετρα, μικρόμετρα κ.α συχνά είναι ανεπαρκείς. Αυτό το κενό ήρθαν να καλύψουν οι Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων Coordinate Measuring Machine (CMM) . Μια μηχανή μέτρησης συντεταγμένων είναι μια συσκευή που μετρά σε τρείς διαστάσεις τη γεωμετρία των φυσικών αντικειμένων με την ανίχνευση διακεκριμένων σημείων στην επιφάνεια του αντικειμένου με την χρήση ενός αισθητήρα
Ανεξάρτητα από το αν στοχεύετε στην ακρίβεια, την αποδοτικότητα ή την καταλληλόλητα για τον χώρο της παραγωγής – όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην HEXAGON. Οι μετρητικές μηχανές της HEXAGON χαρακτηρίζονται από απόλυτη ακρίβεια, πρωτοποριακή καινοτομία και υψηλή απόδοση.
Οποιοδήποτε μοντέλο της HEXAGON και να επιλέξετε, μπορείτε να εμπιστευτείτε την εμπειρία, την ικανότητα και την υψηλή απόδοση ενός παγκόσμιου ηγέτη στην τεχνολογία μέτρησης και να είστε σίγουροι για υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας, προσανατολισμένες σε εσάς.

Menu
Menu