Επιλογή Σελίδας

Τραχύμετρα

Τραχύμετρα

Οι κατακόρυφες αποκλίσεις (ανωμαλίες) της επιφάνειας από την ιδεατή ευθεία, περιγράφονται με τον όρο τραχύτητα. Όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι αποκλίσεις, τόσο πιο τραχιά θεωρείται η επιφάνεια και όσο μικρότερες τόσο πιο λεία.Η τραχύτητα προσδιορίζει την ποιότητα και το είδος της κατεργασίας. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς απεικονίζει το πως το εκάστοτε υλικό θα αντιδράσει με το περιβάλλον του.Η αυξημένη τραχύτητα ενός υλικού, ευθύνεται για:

  • Φθορά
  • Ρωγμές
  • Διάβρωση
  • Μικρό χρόνο ζωής

Διατίθενται τραχύμετρα για την μέτρηση όλων των παραμέτρων (Ra, Rt, Rz,…) και πρότυπα πλακίδια τραχύτητας για οπτικό έλεγχο.

Εμφάνιση όλων των 9 αποτελεσμάτων

Menu
Menu