Επιλογή Σελίδας

Εξωτερικά Μικρόμετρα

Ποιοτικά ηλεκτρονικά, αναλογικά και ειδικών μετρήσεων μικρόμετρα για εξωτερικές μετρήσεις.
Διατίθενται μικρόμετρα με:

Παντενταρισμένο σύστημα capa μ για εξασφαλισμένη ακρίβεια ακόμα και μετά από χρόνια χρήση
Αδιάβροχη προστασία IP67 και ΙP54 έναντι σε υγρά και σκόνες
Με εναλλάξιμες μύτες μέτρησης για την επίτευξη των απαιτούμενων μετρήσεων

Menu

210 9416200

Menu