Επιλογή Σελίδας

Βαθύμετρα

Βαθύμετρα

Το βαθύμετρο είναι ένα όργανο μέτρησης κατάλληλο για την μέτρηση βάθους των ανοιγμάτων, αυλακώσεων, εσοχών κ.ά. Διατίθενται ηλεκτρονικά, αναλογικά και μικρόμετρα βάθους των οίκων TESA Ελβετίας, SCHUT και FILETTA Ολλανδίας σε ποικίλα εύρη μέτρησης.

Menu
Menu