Επιλογή Σελίδας

Μετρήσεις Διαστάσεων

Μετρήσεις Διαστάσεων

Η ακριβής μέτρηση των διαστάσεων έχει μεγάλη σημασία κυρίως στις μηχανουργικές κατεργασίες.
Οι τρόποι για να γίνει μια μέτρηση μιας διάστασης είναι δύο.
Α) Με επαφή όπως για παράδειγμα παχύμετρα, μικρόμετρα μετρητικές μηχανές συντεταγμένων.
Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ακρίβεια.
Β) Με Μη-Επαφή  όπως για παράδειγμα με Οπτικά συστήματα π.χ Projectors,  Συστήματα Φωτογραμμετρίας η και Laser μετρήσεις.
Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ευκολία χρήσης.
Η QCοntrol προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για αμφότερους τους τρόπους μέτρησης.

Menu
Menu