Επιλογή Σελίδας

Ζυγοί ATEX

Ζυγοί ATEX

Ασφαλής ζύγιση σε πιθανώς εκρηκτικές περιοχές. Οι ζυγοί ATEX σχεδιάστηκαν ειδικά για τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. λόγω διαχείρισης εύφλεκτων υλικών τα οποία υπάρχουν σε μορφή αερίου, σκόνης ή ατμών.

Menu

210 9416200

Menu