Επιλογή Σελίδας

Αναδευτήρες Εργαστηρίου

Αναδευτήρες Εργαστηρίου

Μαγνητικοί αναδευτήρες με ή χωρίς θέρμανση
Μαγνητικοί αναδευτήρες διαθέσιμοι σε ποικιλία μοντέλων:

Μαγνητικοί αναδευτήρες μονών θέσεων για όγκους έως  20lt ή 40lt
Μαγνητικοί αναδευτήρες πολλαπλών θέσεων για 4 ή 8 θέσεις και όγκους έως 1lt ανά πλάκα ανάδευσης
Θερμαινόμενοι αναλογικοί μαγνητικοί αναδευτήρες για όγκους έως 20lt ή 30lt και θερμοκρασίες έως 350ºC
Θερμαινόμενοι αναλογικοί μαγνητικοί αναδευτήρες για όγκους έως 20lt ή 30lt και θερμοκρασίες έως 550ºC
Θερμαινόμενοι ψηφιακοί μαγνητικοί αναδευτήρες για όγκους έως 20lt και θερμοκρασίες έως 350ºC
Θερμαινόμενοι ψηφιακοί μαγνητικοί αναδευτήρες για όγκους έως 20lt ή 30lt και θερμοκρασίες έως 550ºC
Θερμαινόμενοι αναλογικοί μαγνητικοί αναδευτήρες τεσσάρων θέσεων για όγκους έως 6lt ανά θερμαινόμενη πλάκα ανάδευσης και θερμοκρασίες έως 350ºC

Menu
Menu