Επιλογή Σελίδας

Αυτόματες Μηχανές Ελέγχου - Δυναμόμετρα

Αυτόματες Μηχανές Ελέγχου - Δυναμόμετρα

Δυναμόμετρα  – Μηχανές ελέγχου της TESTOMETRIC
Τα δυναμόμετρα χρησιμοποιούνται σε πλήθος βιομηχανιών, είτε πρόκειται για ελέγχους έτοιμων προϊόντων/υλικών είτε πρόκειται για την έρευνα & ανάπτυξη νέων υλικών.
Ο συνδυασμός άριστης ποιότητας κατασκευής και υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικών, καθιστούν τις μηχανές ελέγχου TESTOMETRIC ιδανικές για εργαστηριακή χρήση. Επίσης χρησιμοποιούνται και για βαριά βιομηχανική χρήση, ενώ όλες οι μηχανές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δοκιμών όπως: Εφελκυσμό, Θλίψη, Κάμψη, Διάτρηση, Αποκόλληση κ.α.

Menu
Menu