Επιλογή Σελίδας

Αναλυτές Δονήσεων

Αναλυτές Δονήσεων

Οι Αναλυτές Δονήσεων (Κραδασμών) προσφέρουν μέτρηση, ανάλυση και διάγνωση των δονήσεων και ταυτόχρονα την παρακολούθηση της κατάστασης (condition monitoring) του εξοπλισμού.
Οι συσκευές ανάλυσης δονήσεων είναι ουσιαστικά εργαλεία για τα τμήματα συντήρησης των βιομηχανιών. Από την ανάλυση των δονήσεων οι υπεύθυνοι έχουν στην διάθεσή τους σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες για:
– την διάγνωση της αιτίας ενός προβλήματος,
– τις εργασίες επισκευής (π.χ. Ευθυγράμμιση, Ζυγοστάθμιση) και τον έλεγχο της υλοποίησης των επισκευών
– την λίπανση και τον έλεγχο των ρουλεμάν
– την βελτίωση της λειτουργίας ενός εξοπλισμού (π.χ. έλεγχος συντονισμού)
– την εφαρμογή ενός προγράμματος Προγνωστικής Συντήρησης (CBM)

Εμφάνιση όλων των 4 αποτελεσμάτων

Menu
Menu