Επιλογή Σελίδας

Φορητές Συσκευές Ανάλυσης Δονήσεων

Φορητές Συσκευές Ανάλυσης Δονήσεων

Οι φορητές συσκευές ανάλυσης δονήσεων χρησιμοποιούνται για την συντήρηση του ηλεκτρό-μηχανολογικού εξοπλισμού (Κινητήρες, Αντλίες, Ανεμιστήρες, Μειωτήρες…)
Οι Δονήσεις / Κραδασμοί που δημιουργούνται από μια δυσλειτουργία περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το είδος και τον βαθμό επικινδυνότητας αυτής. Με τους φορητούς Μετρητές και Αναλυτές Δονήσεων ανιχνεύονται και αξιολογούνται αυτές οι δονήσεις, ακόμα και σε πρώιμο στάδιο.

Για έναν γρήγορο έλεγχο της κατάστασης του εξοπλισμού προσφέρονται οι οικονομικοί Μετρητές Δονήσεων.
Για την περαιτέρω ανίχνευση και διερεύνηση μια βλάβης προσφέρονται οι Αναλυτές Δονήσεων.

Menu
Menu