Επιλογή Σελίδας

Σύστημα On-Line Παρακολούθησης Δονήσεων

Σύστημα On-Line Παρακολούθησης Δονήσεων

Τα συστήματα μόνιμης εγκατάστασης για την on-line παρακολούθηση των δονήσεων χρησιμοποιούνται για την πρόληψη αστοχιών και την έγκυρη επέμβαση σε συστήματα κρίσιμης λειτουργίας ή μεγάλης αξίας όπως π.χ. Αντλίες 24ωρης λειτουργίας, Κινητήρες κρίσιμης λειτουργίας για την παραγωγή, Ατμοστρόβιλους κλπ.
Οι Δονήσεις / Κραδασμοί που δημιουργούνται από μια δυσλειτουργία περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το είδος και τον βαθμό επικινδυνότητας αυτής. Με τις συσκευές παρακολούθησης των κραδασμών της ADASH παρακολουθούνται οι δονήσεις και σε περίπτωση υπέρβασης των προδιαγραμμένων ορίων είτε δημιουργούνται ειδοποιήσεις είτε δίνονται σήματα εντολών στα μηχανήματα.

Για τον άμεσο έλεγχο της κατάστασης ενός εξοπλισμού, προσφέρεται το οικονομικό σύστημα παρακολούθησης δονήσεων με ένα αισθητήρα Α3900ΙΙ.
Για την παρακολούθηση και την επιπρόσθετη ανάλυση των δονήσεων σε πιο σύνθετες μηχανές, προσφέρεται το σύστημα on-line παρακολούθησης 4, 8, 12 ή 16 καναλιών Α3800.

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων

Menu
Menu