Επιλογή Σελίδας

Αισθητήρες - Επιταχυνσιόμετρα

Αισθητήρες - Επιταχυνσιόμετρα

Τα Επιταχυνσιόμετρα είναι μια ηλεκτρομηχανική συσκευή που έχει την ικανότητα να μετρά δυνάμεις επιτάχυνσης. Αυτές οι δυνάμεις μπορεί να είναι στατικές, όπως είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, ή δυναμικές όταν προκαλούνται – προέρχονται από αλλαγές στην ταχύτητα η στην διεύθυνση της κίνησης (επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις, στροφές).

Menu
Menu