Ανάλυση Δονήσεων

Ανάλυση Δονήσεων

Οι Αναλυτές Δονήσεων προσφέρουν στοιχεία και για την συχνότητα των δονήσεων. Επιπρόσθετα με την χρήση βοηθητικών λογισμικών προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα σχετικά με την προέλευση των δονήσεων και την ανίχνευση τις βλάβης, π.χ. Αζυγοσταθμία, Μηχανική Χαλαρότητα, Κακή Ευθυγράμμιση, Φθαρμένα Ρουλεμάν.

show blocks helper