Επιλογή Σελίδας

C.O.F Tester - Μέτρηση Συντελεστή Τριβής

C.O.F Tester - Μέτρηση Συντελεστή Τριβής

Συντελεστής Τριβής (COF).
Η μέτρηση και ο έλεγχος του Συντελεστή Τριβής ( “coefficient of friction” COF) είναι υψίστης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής. Διαθέτουμε πλήρη σειρά από εργαστηριακές συσκευές για την μέτρηση της ολισθηρότητας υλικών συσκευασίας.

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων

Menu

210 9416200

Menu