Επιλογή Σελίδας

Hot Tack Tester - Έλεγχος Ζεστής Συγκόλλησης

Hot Tack Tester - Έλεγχος Ζεστής Συγκόλλησης

Hot Tack Tester
Συσκευές εργαστηριακής χρήσης για τον έλεγχο της αντοχής της ζεστής θερμοκόλλησης (Hot-tack) σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας.

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων