Επιλογή Σελίδας

Μέτρηση Χρώματος

Μέτρηση Χρώματος

Πλήρη σειρά από χρωματόμετρα & σπεκτροφωτόμετρα για την μέτρηση και ανάλυση του χρώματος στερεών, υγρών και σκόνης. Για την καλύτερη ακρίβεια και την επαναληψιμότητα μετρήσεων, διατίθενται επίσης ειδικοί θάλαμοι φωτισμού.

Menu
Menu