Επιλογή Σελίδας

Αναλυτές Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας - M.A.P.

Αναλυτές Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας - M.A.P.

Με τον όρο Συσκευασία σε Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα εννοούμε την μεταβολή-τροποποίηση του περιβάλλοντα χώρου γύρω από ένα συσκευασμένο προϊόν. Στον ατμοσφαιρικό αέρα υπάρχει 20% Ο2, 79% Ν2 και μικρή ποσότητα CO2. Το Ο2 είναι υπεύθυνο για μερικές διεργασίες που επιτρέπουν διάφορες ζυμώσεις καθώς και την ανάπτυξη μικροβιολογικών φορτίων που έχουν σαν συνέπεια την γήρανση-καταστροφή του προϊόντος. Μεταβάλλοντας την σύσταση των αερίων μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις διεργασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την διάρκεια ζωής των φρέσκων προϊόντων. Για την μέτρηση της τροποποιημένης ατμόσφαιρας αυτής, διαθέτουμε φορητούς και σταθερούς αναλυτές O2, CO2 και N2.

Εμφάνιση όλων των 5 αποτελεσμάτων

Menu
Menu